Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις Βασικές Έννοιες στον Τομέα της Πληροφορικής, όπως: το υλικό του Υπολογιστή (Hardware), τα λογισμικά (Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών καθώς και γενικά θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και την Επικοινωνία.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Λειτουργικού Συστήματος των Windows Vista, όπως: Οργανωση και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Εκτυπώσεις καθώς και μια σειρά ειδικές λειτουργίες του Συστήματος.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού κειμενογράφου Word της Microsoft, όπως: Διαχείριση και Μορφοποίηση Αρχείων, Εκτυπώσεις, Γραφικά και Πίνακες, Συγχώνευση Αλληλογραφίας καθώς και άλλες προχωρημένες τεχνικές χρήσης.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού κειμενογράφου Word της Microsoft, όπως: Διαχείριση και Μορφοποίηση Αρχείων, Εκτυπώσεις, Γραφικά και Πίνακες, Συγχώνευση Αλληλογραφίας καθώς και άλλες προχωρημένες τεχνικές χρήσης.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του EXCEL, όπως: Δημιουργία και Εκτύπωση Εφαρμογής, Υπολογισμούς με τύπους και συναρτήσεις, χρήση των Φύλλων Εργασίας, Γραφήματα και Γραφικά.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες της Βάσης δεδομένων Access, όπως: δημιουργία πινάκων, σχεδίαση και σχέση πινάκων, φόρμες, εκθέσεις (αναφορές) και εκτυπώσεις.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint όπως: Δημιουργία, σχεδίαση και μορφοποίηση παρουσιάσεων, προσθήκη Εικόνων και Clip Art, σχεδίαση αντικειμένων και γραφημάτων, δημιουργία Διαφανειών και εκτύπώσεις.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων PowerPoint όπως: Δημιουργία, σχεδίαση και μορφοποίηση παρουσιάσεων, προσθήκη Εικόνων και Clip Art, σχεδίαση αντικειμένων και γραφημάτων, δημιουργία Διαφανειών και εκτύπώσεις.
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του Internet, όπως: περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Αναζητήσεις, ρυθμίσεις του Internet Explorer.

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του Internet, όπως: περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Αναζητήσεις, ρυθμίσεις του Internet Explorer.